กีฬาชุมชน 2562

เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนครั้งที่ 16  ประจำปี 2562 โดยมีการแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แข่งขันเมื้อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น