ประมวลภาพกิจกรรม พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563

จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีขึ้น ในวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง โดยอำเภอกุดข้าวปุ้นได้จัดนางรำไปร่วมรำถวายมือ ในพิธีครั้งนี้ จำนวน 150 คน