ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง