ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ลำห้วยวังนอง (ตอนล่าง) บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ลำห้วยวังนอง (ตอนล่าง) บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี