ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2563