ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหินโงมเชื่อมสนามกีฬา บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหินโงมเชื่อมสนามกีฬา บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง