ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกุดข้าวปุ้น ไป การไฟฟ้ากุดข้าวปุ้น บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกุดข้าวปุ้น ไป การไฟฟ้ากุดข้าวปุ้น บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง