แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 21
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านข้าวปุ้น ไปบ่ขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าร้าน ก.การช่าง บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสารณะหนองเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 22
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านข้าวปุ้น ไปห้วยอีจ่อย (เชื่อมตำบลกาบิน) บ้านข้าวปุ้น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 24
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินโงม ไปกุดผักขา บ้านหินโงม หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 22
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนราชสีห์ บ้านข้าวปุ้น หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 21
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เขียนโดย Super User 20
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 26